Ουδερτερότης

Ουδετερότητα, εν καιρώ πολέμου, δεν υπάρχει.
Υπάρχει το “ή μαζί μας ή εναντίων μας” που εφαρμόζεται από όλους σε κάθε αντιπαράθεση.