Καζαντζάκης, Μουσολίνι

Από την Ασίζη στη Ρώμη – τη θυγατέρα της Λύκαινας

Περίμενα ανυπόμονα στο Παλάτι Κίτζι να δω τον δυνατόν αυτόν άνθρωπο. Σε λίγο θα με δέχουνταν. Άντρες ωχροί περίμεναν στον αντιθάλαμο· γυναίκες βάφουνταν, να παρουσιαστούν στον ισχυρόν άντρα. Δυό νέοι λιγνοί, αψηλοί, με μαύρα πουκάμισα, στάθηκαν στη θύρα ορθοί, αδιάφοροι, άγριοι κι ήσυχοι· κι ένιωσα το σύμβολο που τόσο συχνά έχουν οι θυρεοί: δυό λιοντάρια που στέκονται ορθά και φυλάγουν. Continue reading

The Korean peninsula

Soviet soldiers on the march in northern Korea in October of 1945

Soviet soldiers on the march in northern Korea in October of 1945

Japan had ruled the Korean peninsula for 35 years, until the end of World War II. At that time, Allied leaders decided to temporarily occupy the country until elections could be held and a government established. Soviet forces occupied the north, while U.S. forces occupied the south. The planned elections did not take place, as the Soviet Union established a communist state in North Korea, and the U.S. set up a pro-western state in South Korea – each state claiming to be sovereign over the entire peninsula. This standoff led to the Korean War in 1950, which ended in 1953 with the signing of an armistice – but, to this day, the two countries are still technically at war with each other.