ο μύθος του άπιστου Θωμά…

…όπου μεταξύ των πολλών που θα τους πλασαριστεί ότι κάποιος σηκώθηκε από τον τάφο του και αναστήθηκε, αυτός που δεν το πιστεύει είναι ο άπιστος και όχι όλοι οι άλλοι ευκολόπιστοι.

Ωστόσο το δικαίωμά του στα τεκμήρια το αναγνώρισε και ο Ιησούς… τόσο που γύρισε πίσω, την μία και μοναδική φορά 😉

The Bosnian Pyramids

There are five pyramids which have been named the Pyramid of the Sun, the Pyramid of the Moon, the Pyramid of the Dragon, the Pyramid of the Earth, and the Pyramid of Love.

Here is an overview of the Visoko valley with the location of the pyramids.

The pyramid of the Sun is the talest one and it is estimated 722 feet (220 m) high, which would make it a lot taller than the Cheops pyramid in Egypt (147 meters).

An Eyewitness Account

source: elinorflorence.com

The Bombing of Berlin: An Eyewitness Account

My family members, on both my mother’s and my father’s sides, served in the Canadian forces in both world wars. But I also have another connection with wartime: my husband’s family.

He was born in Berlin after the war and emigrated to Canada as a young man. His father Kurt Drews flew with the Luftwaffe, and his mother Gerda Kernchen lived through the bombing of Berlin and its occupation by Russia at the end of the war.

Gerda is now 86, still living in Berlin, and often visits us in Canada. Recently I interviewed her on tape about her wartime experiences. Since she doesn’t speak English, the recording was translated by my husband.

Her description of what she experienced during the bombing is very sad. Please note that by repeating her words, I make no comment on the Allied bombing initiative, or the incredible bravery of our young air crews. But their courage in the air shouldn’t detract from the suffering of the civilians on the ground.

This is the first of a two-part series. This week, Gerda describes her life during the war, when Berlin was bombed 363 times. Next Wednesday, she explains what happened when her city fell to the Russians.

Continue reading

Things to remember

Things to remember:

  • You can’t remove historical figures from the context of their own time.
  • You can’t blame people in the past for not knowing what we know in the present.
  • Understanding the views of people in the past does not necessarily mean agreeing with them.
  • In a century or two, they’ll look down on our society and say we were backwards.

The Great Man-Made River of Libya

One of the biggest civilian development project that Libya’s ex-president Muammar Gaddafi undertook during his forty-two-year rule was the Great Man-Made River. Gaddafi’s dream was to provide fresh water for everyone, and to turn the desert green, making Libya self-sufficient in food production. To make this dream a reality, Gaddafi commissioned a massive engineering project consisting of a network of underground pipes that would bring fresh water from ancient underground aquifers deep in the Sahara to the drought suffering Libyan cities. Gaddafi called it the “Eighth Wonder of the World”. The western media rarely mentioned it, and whenever it did, it was dismissed as a “vanity project” calling it “Gaddafi’s Pet Project” and “the pipe dream of a mad dog”. But truth is, the Great Man-Made River Project is a fantastic water delivery system that has changed lives of Libyans all across the country.

Photo credit Nenad Markovic

Libya is one of the sunniest and driest countries in the world. There are places where decades may pass without seeing any rainfall at all, and even in the highlands rainfall seldom happens, like once every 5 to 10 years. Less than 5% of the country receives enough rainfall for settled agriculture. Much of Libya’s water supply used to come from desalination plants on the coast, which were expensive and therefore used only for domestic purposes. Little was left for irrigating the land. Continue reading

Καζαντζάκης, Μουσολίνι

Από την Ασίζη στη Ρώμη – τη θυγατέρα της Λύκαινας

Περίμενα ανυπόμονα στο Παλάτι Κίτζι να δω τον δυνατόν αυτόν άνθρωπο. Σε λίγο θα με δέχουνταν. Άντρες ωχροί περίμεναν στον αντιθάλαμο· γυναίκες βάφουνταν, να παρουσιαστούν στον ισχυρόν άντρα. Δυό νέοι λιγνοί, αψηλοί, με μαύρα πουκάμισα, στάθηκαν στη θύρα ορθοί, αδιάφοροι, άγριοι κι ήσυχοι· κι ένιωσα το σύμβολο που τόσο συχνά έχουν οι θυρεοί: δυό λιοντάρια που στέκονται ορθά και φυλάγουν. Continue reading

Page 6 of 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9