Κρήτη, η μεγάλη σφαγή των Χανίων, 11 Μαΐου 1896

Frédéric Théodore Lix, περ. 1896, Κρήτη, η μεγάλη σφαγή των Χανίων στις 11 Μαΐου 1896.

Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Σφαγή

Καλώς τη τη συφορά, αν έρχεσαι μονάχη σου, λέμε στην Κρήτη, γιατί αλήθεια σπάνια έρχεται μοναχή της. Continue reading

Exodos

“Do not left the children fell on their hands. Do no let them to disgrace you.”
Missolonghi, the night between 10 and 11 of April 1826.

The Porsche unknown story

Ferdinand Porsche with his son Ferdinand Anton Ernst “Ferry” Porsche in 1937

In December 1945 the French government invited Porsche to Paris, ostensibly to discuss licensing manufacture of a French Volkswagen. Ferdinand, Ferry and Anton Piech traveled to Paris but quickly found themselves in a political pressure cooker. The French government intended seizing the Volkswagen factory and moving it to France as reparations and they wanted Porsche’s patents. When Porsche stonewalled, the trio were arrested as war criminals. After four months imprisonment Ferry was released and hurried back to Stuttgart. To raise funds to secure his father’s release, Ferry began to promote a custom sportster that he’d been developing in Gmund. The first cars were entirely hand built from assorted VW parts in barn. Now Ferry moved the operation to Porsche’s Stuttgart workshop and started taking orders – with payment up front. Continue reading

The Legacy of Doping in the GDR

The Price of Gold

The Legacy of Doping in the GDR

Reunited Germany inherited many East German champions who had not only broken records in track and field, but also in the forced consumption of steroids. Twenty years later, German sports are only now beginning to recover.

Heidi Krieger became a victim of the GDR's doping program. She eventually received so much testosterone that she felt forced to seek out gender-reassignment surgery.

Heidi Krieger became a victim of the GDR’s doping program. She eventually received so much testosterone that she felt forced to seek out gender-reassignment surgery.

Continue reading

Holodomor

Holodomor

Ukraine has always been invaluable to Russia as a ready source of gain. For centuries, the fertile black earth of the Eastern European plains was cultivated by peasant farmers who led a traditional way of life attached to their patches of land. When Stalin came to power in 1924, he instigated a reign of terror in the Ukraine that ranks among the foremost of his crimes against humanity. Over the next few years, he imposed a ruthless policy of collectivization. The kulaks’ land was sized for state farms and they were forced to work their own land as state employees. Many rebelled and were shot. In 1928, Stalin piled on the pressure by increasing the kulaks’ taxes at the same time as requisitioning ever-larger quotas of grain. Continue reading

Die Mauer

Die Mauer

The early days of the Berlin Wall.
By John Bainbridge

source

The wall that divides Berlin is hard to visualize, because it defies comparison. Other things in the city are easy enough to imagine, because they can be Iikened to something familiar—the Kurfürstendamm to Fifth Avenue, Potsdamer Platz (in an earlier period) to Times Square, the Spree River to the East River, and so on. But there has been never been anything quite like die Mauer—or, as Mayor Willy Brandt has called it, die Schandmauer (the wall of shame). Its purpose alone would make it unique. Countries have built walls to keep their enemies out; die Mauer is probably the only wall ever built to keep a people in.
Continue reading

The last Samurai

Otoya Yamaguchi (22 February 1943 – 2 November 1960)

On October 12, 1960, the 17year old Otoya Yamaguchi assassinated Inejiro Asanuma, head of the Japan Socialist Party, during a televised political debate for the coming elections for the House of Representatives. While Asanuma spoke from the lectern at Tokyo’s Hibiya Hall, Yamaguchi rushed onstage and pierced Asanuma twice with a 33cm yoroi-dōshi (a traditional samurai sword) through his ribs and abdomen. Asanuma died before he reach the hospital.

Otoya Yamaguchi hung in his cell, while being held in a juvenile detention facility, some days later, on November 2.

Page 1 of 3
1 2 3